1

Zonnepanelen financiering duurzaamheidslening

 

svn-logo-2014Energie wordt steeds duurder en investeren in groene energie dus steeds aantrekkelijker. Er moet echter wel geld zijn om de investering te kunnen doen en niet iedereen heeft voldoende opzij staan om zomaar even zonnepanelen te kunnen aankopen. Gelukkig is ook de overheid voorstander van milieuvriendelijke en duurzame energie en kan er dus gebruik gemaakt worden van een duurzaamheidslening die heel wat voordelen biedt. Zo zal deze lening goedkoper zijn dan de persoonlijke lening die bij een bank afgesloten kan worden. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening.

Voorwaarden voor een duurzaamheidslening

Eerst en vooral kan de duurzaamheidslening enkel aangevraagd worden indien het een investering betreft die een positieve bijdrage levert aan het milieu. In het geval van zonnepanelen is aan deze voorwaarde voldaan gezien het om het genereren van duurzame of groene energie gaat. Een tweede voorwaarde is dat men eigenaar dient te zijn van de woning. De woning moet daarenboven gebouwd zijn voor 1995. Daarnaast moet een energieonderzoek uitgevoerd zijn. Dit onderzoek toont aan waar de pijnpunten van de woning zich bevinden en wat het rendement van de zonnepanelen zal zijn. Dit laatste is van belang omdat een duurzaamheidslening enkel kan toegekend worden indien de zonnepanelen een verbetering van 2 à 3 energiestappen opleveren volgens het Nederlandse energielabel. Als laatste moeten de kosten voor het aankopen en plaatsen van de zonnepanelen hoger liggen dan 2.500 euro. Indien de investering lager ligt, wordt ervan uitgegaan dat dit een investering is die men makkelijk zelf kan doen en waarvoor een lening niet nodig is.

Waarom een duurzaamheidslening kiezen?

Een duurzaamheidslening is natuurlijk niet gratis en wie over voldoende middelen beschikt om de zonnepanelen zelf aan te kopen, doet er beter aan geen lening te nemen. In het andere geval echter, is de duurzaamheidslening de goedkoopste oplossing. De lening kent een veel lagere intrestvoet dan de meeste andere leningen die bij de bank verkregen kunnen worden en zal dus weinig extra kosten met zich meebrengen. Dit wil zeggen dat de terugverdientijd van de zonnepanelen niet drastisch zal stijgen wat bij een standaard lening vaak wel het geval is. Vraag hier alvast de nodige informatie aan om te zien wat uw mogelijkheden zijn.

Maximaal 30% van de hoofdsom van de lening mag worden besteed aan woningverbetering. Een complete lijst met energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen kunt u opvragen via uw (gemeentelijk) energieloket of hier voor de provincie Overijssel teruglezen op www.energieloketoverijssel.nl.